.   .   . 
Example

top2

ANUNT RAPORTARE ZILNICA

Avand in vedere ca situatia serverului pe care functioneaza site-ul CNAS-CAS nu permite functionarea sistemului va informam ca temporar se suspenda activitatea de raportari online furnizori si actualizari date.
Va vom informa in momentul in care sistemul este iar disponibil.
Data publicarii: 31.07.2014

Valoarea definitiva a punctului "per capita" si a punctului pe serviciu pentru lunile aprilie,mai si iunie 2014

Valori pentru lunile aprilie si mai 2014:

-valoarea punctului "per capita" MF: 3.76 lei

-valorea punctului pe serviciu MF: 1.80 lei

-valoare punctului pe serviciu in asistenta medicala de specialitate: 1.73 lei


Valoari pentru luna iunie 2014:

-valoarea punctului "per capita" MF: 3.79 lei

-valorea punctului pe serviciu MF: 1.97 lei

-valoare punctului pe serviciu in asistenta medicala de specialitate: 1.76 lei

Data publicarii: 28.07.2014

.

Accesati noua pagina a CAS Mehedindi AICI
Data publicarii: 23.07.2014


.
Data publicarii: 04.07.2014


.
Data publicarii: 02.07.2014

Anunt privind raportarea on-line a furnizorilor pe website-ul CAS-MH

Avand in vedere faptul ca performanta sistemului informatic dedicat web-site-urilor CNAS-CAS nu permite in acest moment conectarea unui numar foarte mare de furnizori care au obligatia de a raporta zilnic datele stabilite, pentru a nu bloca procesul de raportare si pana la rezolvarea acestei situatii, va aducem la cunostinta urmatoarele:

-furnizorii care au obligatia de a raporta zilnic datele stabilite, in special farmaciile si paraclinic, vor putea raporta cumulat datele respective, acest lucru fiind permis doar pentru luna iulie a.c.;

-dupa ce vom asigura perfomanta necesara a sistemului veti fi anuntati asupra datei de la care se poate incepe raportarea cumulata si inceperea raportarilor zilnice. Ex: daca sistemul asigura performanta necesara din 7 iulie 2014, atunci se poate raporta in 8 iulie, cumulat, perioada 1-7 iulie, urmand ca din 9 iulie sa se inceapa raportarile zilnice pentru ziua anterioara (8 iulie);

-facem mentiunea ca furnizorii desemnati sa raporteze on-line datele stabilite pot raporta cel tarziu pana la sfarsitul lunii curente datele specifice stabilite

CNAS
Dan Ursuleanu
Data publicarii: 01.07.2014

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate MEHEDINTI anunta ca perioada de depunere a documentelor pentru contractare pe toate domeniile de asistenta medicala pentru anul 2014 se prelungeste pana la data de 17.06.2014.

Data publicarii: 12.06.2014


.
Data publicarii: 01.06.2014

Prelungire contracte furnizori pentru luna iunie 2014

Avand in vedere adresa CNAS nr. P4131/29.05.2014, CAS Mehedinti incheie pentru luna iunie 2014 acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2013, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia (documente, conditii de eligibilitate, etc.).
Data publicarii: 30.05.2014

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA DENTARA

Avand in vedere prevederile H.G. Nr. 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015, invitam toti furnizorii de servicii medicale de medicina dentara in perioada 23.05.2014 - 29.05.2014 la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Mehedinti, in vederea innoirii deciziilor de evaluare, necesare intocmirii contractelor pentru anii 2014-2015.
Data publicarii: 22.05.2014

FOARTE IMPORTANT!

Produsele biologice cuprinse in HG nr. 720/2008 se completeaza cu medicamentele
TERIPARATIDUM (H05AA02),
POLYGELINUM (B05AA06),
ROMIPLOSTIMUM (B02BX04),
OFATUMUMAB (L01XC10).

Reamintim ca produsele biologice se prescriu numai pe cod de medicament (nu pe DCI). In acest sens, CAS MH va sanctiona furnizorii (farmacii, medici prescriptori) conform Contractului-cadru.


Data publicarii: 22.05.2014


... cu privire la restrangerea indicatiilor pentru anumite medicamente.

Informare inceputa in data de 29.11.2013 si actualizata continuu.

(Click pe titlu pentru detalii)

Data publicarii: 20.05.2014

Precizari privind eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul ambulatoriu al pacientilor inclusi in programul national de ONCOLOGIE

Avand in vedere prevederile IV art.30 alineatul (19) lit. a), b), c1) si c2) din Ordinul nr.190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, medicamentele prescrise pentru tratamentul ambulatoriu al pacientilor inclusi in programul national de oncologie se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, pe baza de prescriptie medicala, pentru formele farmaceutice cu administrare orala, intramusculara, subcutana si prin farmaciile cu circuit inchis din structura unitatilor sanitare aflatae in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterala.

Totodata, in conformitate cu prevederile cap. IV art.30 alin. (18) din actul normativ mai sus mentionat, medicamentele specifice care se acorda pe perioada spitalizarii bolnavilor inclusi in Programul national de oncologie se elibereaza prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare, achizitionarea acestora se realizeaza de catre unitataea sanitara, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiei publice, la pretul de achizitie, care in cazul medicamentelor nu poate depasi pretul de decontare aprobat in conditiile legii.


Comunicatul are la baza adresa CNAS P3598/12.05.2014 - CAS MH P1952/13.05.2014
Data publicarii: 14.05.2014

Prelungire contracte furnizori pentru luna mai 2014

Avand in vedere adresa CNAS nr. P3123/28.04.2014, CAS Mehedinti incheie pentru luna mai 2014 acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2013, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia (documente, conditii de eligibilitate, etc.).
Data publicarii: 29.04.2014

PROTOCOALE TERAPEUTICE

Va informam ca a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 din 08.04.2014 Ordinul MS/CNAS nr. 361/238/2014 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin HG nr. 720/2008

Protocolalele terapeutice prevazute in Anexele nr. 1-49 (ce fac parte integranta din ordinul de mai sus) au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 bis/08.04.2014
Data publicarii: 10.04.2014

FOARTE IMPORTANT! DOSARUL ELECTRONIC AL PACIENTULUI

Sistemul Dosarul Electronic de Sanatate (DES) proiect cu finantare europeana, a intrat in faza de productie, iar pentru medicii de familie care utilizeaza aplicatiile SIUI DESKTOP Standard, noua versiune de SIUI-MF 4.0 este disponibila pentru descarcare si utilizare.

In acesta faza a proiectului nu este vorba de o testare, ci de utilizare efectiva cu date reale, sistemul fiind in concordanta cu legislatia in vigoare privind sistemul sanitar.

Conform prevederilor art. 29 alin (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, medicii de familie au obligaţia asigurării condiţiilor de mobilitate a informaţiei medicale in format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES).

In situaţia in care medicii de familie utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz in care furnizorii sunt obligaţi să asigure condiţiile de securitate şi confidenţialitate in procesul de transmitere a datelor.

Totodată potrivit art. 270 din actul normativ mai sus menţionat, CNAS organizează şi administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat (SIUI), sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), sistemul naţional de prescriere electronică (PE) şi sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES), asigurand interoperabilitatea acestuia cu soluţiile de e-Sănătate la nivel naţional, pentru utilizarea eficientă a informaţiilor in elaborarea politicilor de sănătate şi pentru managementul sistemului de sănătate.

Manualele de utilizare atat a aplicatiei desktop cat si a portalului DES sunt diponibile pe site ul cnas la adresa :
http://www.cnas.ro/despre-noi/proiect-sistem-informativ-dosarul-electronic-al-pacientului
Portalul des este accesibil la adresa: www.des-cnas.ro
Data publicarii: 09.04.2014

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive

In conformitate cu Ordinul comun MS/CNAS nr. 338/219/2014, va fi prelungita pana la data de 30.04.2014 aplicabilitatea reglementarilor Ordinului nr. 423/191/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2013-2014 Click aici
Data publicarii: 28.03.2014

Incepand cu data de 01.04.2014 CAS Mehedinti inceteaza preluarea cesiunilor de creante incheiate intre societatile farmaceutice si distribuitorii de medicamente

.
Data publicarii: 27.03.2014

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI - PRODUSE BIOLOGICE

Lista produselor biologice cuprinse in HG720/2008 care se prescriu pe denumire comerciala (cod W)

Pag.1 Pag.2

Data publicarii: 25.03.2014

ANUNT DOSAR ELECTRONIC PACIENT

Avand in vedere trecerea in productie a sistemului informatic al Dosarului Electronic de Sanatate va rugam sa contactati dezvoltatorul (furnizorul) aplicatiei proprii de software in vederea materializarii interconectarii aplicatiei de medicina de familie cu platforma DES-CNAS. Pentru procedura de certificare a aplicatiei furnizorul se va conforma ghidului de implementare HL7 pus la dispozitie la ADRESA (click).

Numai sistemele informatice ale furnizorilor de software certificati vor putea interactiona cu sistemul central DES.

Manuale de utilizare pentru DES gasiti in sectiunea download.


Adresa CNAS Pag.1 Pag.2

Data publicarii: 21.03.2014


©2006-2011. Continutul acestui site este proprietatea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Mehedinti.
Modificarea neautorizata a acestui site web constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 si Art.42 din Legea nr.161/2003 Titlul 3

Aplicatie pentru asocierea retetelor cu facturile de achizitie